Griffioen Green to Colour

Onze samenwerking met Griffioen Wassenaar (www.griffioenwassenaar.nl) leidt tot opmerkelijke voordelen voor o.a. gemeenten. Door de vermindering van budgetruimte voor groenvoorzieningen in het algemeen dreigt een kaalslag in de openbare ruimte die de leefbaarheid en representativiteit van steden niet ten goede komt.

Griffioen heeft een uniek concept ontwikkeld (Green to Colour) betreffende toepassing van vaste planten in het openbaar groen. De effecten van dit concept zijn inmiddels bewezen door middel van talloze projecten die de afgelopen 10 jaar gerealiseerd zijn. Het betreft o.a.: visuele upgrading van openbare ruimte en afname van onderhoudskosten. 

Door middel van een doordacht plan van aanpak is er resultaat binnen één jaar en daarna 30 jaar plezier. Elke situatie vraag om een gerichte aanpak betreffende sortiment, aanplant, bemesting en onderhoud. De Green to Colour formule biedt de sleutel tot dit totaalpakket.

Kijk voor een uitvoerige impressie op: Openbaar Groen
Griffioen Green to Colour
Voor het downloaden van de brochure "klikt" u op bovenstaande afbeelding.