Ecologische aanleg en beheer

De afname van Biodiversiteit is een onderwerp wat steeds nadrukkelijker op de agenda staat van politiek, instellingen en bedrijfsleven. Het creëren van een goede leefomgeving voor bestuivende insecten is van groot belang voor mens en milieu. Groenservice Noord vindt het gezien haar werkveld van belang daar een significante bijdrage aan te leveren. Daarom is er een afdeling in het leven geroepen waar specialistische kennis wordt gebundeld (en door cursussen verder wordt ontwikkeld) om ecologische aanleg en beheer effectief uit te voeren.