Ecologische aanleg en beheer

Groenservice Noord voert diverse projecten uit voor opdrachtgevers waarbij de focus ligt op Ecologische aanleg en beheer. Het vereiste kennisniveau voor deze werkzaamheden wordt door training en uitwisseling met kennisinstellingen op peil gehouden. Naast het aanleggen van ecologische zones langs wegen wordt er ecologisch beheer in de openbare ruimte toegepast.

Ecologisch onderhoud

Ecologisch onderhoud