MvO CO2 prestatieladder niveau 5

Groenservice Noord wenst in 2050 duurzaam, klimaatneutraal, circulair en inclusief zijn

Maar er kan geen enkel bedrijf meer om duurzaam ondernemen heen. En dit is goed nieuws want duurzaam ondernemen levert niet alleen milieu- en maatschappelijk rendement op maar ook financiële winst. Bedrijven die duurzaam ondernemen innoveren, maken hun bedrijf toekomstbestendig en zijn aantrekkelijk voor huidig en toekomstig personeel.

Bij duurzaam ondernemen draait het om het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. We noemen dit ook wel de 3P’s: people, planet, prosperity. Als je duurzaam onderneemt, probeer je een balans te vinden tussen deze drie aspecten. Dat is niet mogelijk zonder in alle bedrijfsactiviteiten en -processen rekening te houden met duurzaamheid. Bij elke beslissing moet de impact op de 3P’s worden meegenomen. Dat betekent ook dat álle betrokkenen binnen en buiten de organisatie rekening moeten houden met duurzaamheid. Én dat je als bedrijf verantwoording aflegt. Groenservice Noord heeft door het behalen van trede 5 op de CO2 prestatieladder hierin een grote stap voorwaarts gedaan. Het rapport van 2020 geeft aan dat wij onze uitstoot met 22,05%  konden terugdringen in de laatste 5 jaar.Elektrisch rijden

De doelstellingen op het vlak van MVO en CO2 prestatieladder hebben al geleid tot steeds meer inzetten van elektrisch gereedschap binnen Groenservice Noord en zusterorganisatie Frisia Bergum. Een vervolgstap is het binnen de bedrijfsvoering implementeren van 100% elektrische voertuigen. Zij worden in eerste instantie ingezet op de terreinen van onze grote klanten betreffende tuin- en terreinonderhoud. Op basis van deze ervaringen wordt inzet verder uitgebreid.


Elektrisch rijden

Elektrisch rijden


Gedragsverandering verduurzaamt verkeer

CE Delft - 05 januari 2015
Door gedragsveranderingen te stimuleren kan CO2-uitstoot gereduceerd worden.

Naast het rijden met zuinigere voertuigen en het stimuleren van duurzame of alternatieve brandstoffen kan de CO2-emissie van o.a. de verkeerssector worden vermindert door gedragsmaatregelen te treffen. Een gedragsverandering die Groenservice Noord op vele vlakken toepast. Daar waar het gaat om het verkeer: voertuigplanning, samen rijden, carpoolen van vertrek naar verzamelplaats, thuiswerken in de cloud. En op het bedrijf zelf: scholing en training in bewustwording, besparen op verlichting door o.a. meer gebruik te maken van daglicht, apparaten uitzetten i.p.v. op stand-by, technisch betere en energiezuinige verlichting, bewust verwarming,minder printen, printen in zwart/wit en dubbelzijdig etc.

Groenservice Noord zegt nee...

Al jaren discussieert de politiek over het volledig verbieden van de onkruidverdelger Round Up, dat onder andere de chemische stof glyfosaat bevat. Eind maart is een verbod ingesteld op het professioneel spuiten op de stoep. Een goede eerste stap, maar voor veel politieke partijen, nog lang niet goed genoeg. Veel grote winkelketens wachten de discussie niet langer af en hebben het product al uit de schappen gehaald. Groenservice Noord heeft besloten de discussie ook niet langer af te wachten en bestrijdt het onkruid in opdracht van verschillende gemeenten in de provincie Groningen en Friesland met een brander, of met heet water. Het gebruik van heet water, ongeveer 96 graden Celsius, zorgt ervoor dat bovengrondse delen van de plant afsterven. Na het toepassen van deze manier raakt ook de wortel dusdanig uitgeput dat die ook het lootje legt, wat zorgt voor een lange termijn effect. Uit onderzoek door universiteiten is gebleken dat onkruid bestrijden met heet water de meest gezonde, effectieve en milieuvriendelijke manier is. Zeg ook nee en doe met ons mee.

Juni 2015 - Rechter beveelt Nederland CO2 uitstoot te verminderen

Nederland moet meer doen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Dat sommeerde de rechter aan de Nederlandse overheid. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen tenminste 25 procent lager zijn dan in 1990. Volgens de rechtbank heeft Nederland een zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door klimaatverandering te keren. Elke uitstootvermindering telt, stelt de rechtbank. Nederland zou als geïndustrialiseerd land voorop moeten lopen. Groenservice Noord onderstreept de uitspraak van de rechter en zet zich dan ook, samen met zijn partners maximaal in voor verbetering en bescherming van het leefmilieu. Met de inmiddels behaalde 20% reductie van CO2-uitstoot zijn we hard op weg de Nederlandse overheid voorbij te streven.

Het ‘Nieuwe Rijden’ levert Groenservice Noord vele voordelen op

Bewust en zuinig rijden. Al meer dan 10 jaar een begrip in Nederland. Door innovaties ontwikkelt het begrip zich door en ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Zo ontwikkelt op dit moment de NS er een nieuwe ‘app’ voor; snel optrekken en uitrollen waar het kan. Bedacht door machinisten, om ook de NS de komende jaren duurzamer te maken. Ook Groenservice Noord neemt het Nieuwe Rijden serieus. Het levert niet alleen niet alleen een directe brandstofbesparing en CO2reductie van zo’n 7% op. Het Nieuwe Rijden kent ook vele bijkomende voordelen die voor Groenservice Noord belangrijk zijn. De geluidsreductie maakt het werken meteen plezieriger voor medewerkers en omwonenden. Door nog beter te anticiperen op de weg, eerder het gas los te laten i.p.v. remmen en optrekken, scheelt dat niet alleen in de brandstof, maar ook de chauffeurs rijden veel meer ontspannen. Dit komt de veiligheid op de weg alleen maar ten goede. Iets dat bij Groenservice Noord naast de CO2 reductie natuurlijk hoog in het vaandel staat.

Aanpassing inkoopbeleid Groenservice Noord draagt bij aan CO2reductiedoelstelling

Op donderdag 18 augustus 2016 telde de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 750 gecertificeerde bedrijven op de CO2prestatieladder. Een aantal waarvan Groenservice Noord en Frisia Bergum al enkele jaren onderdeel uitmaken met de CO2 prestatieladder, inmiddels niveau 5. Door o.a. de inkoop van TRAXX Diesel wordt gemiddeld 3,7% minder brandstof verbruikt. Dus ook 3,7% minder CO2 uitstoot dan reguliere diesel. In combinatie met het aandachtspunt voor een juiste bandenspanning van alle voertuigen in de werkplaats zal Groenservice Noord per direct een reductie van 6,7% behalen in de CO2 footprint. Bovendien heeft deze diesel ook nog eens een positief effect op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx en fijnstof. Emissies die invloed hebben op de luchtkwaliteit en dus uiterst belangrijk voor de gezondheid van medewerkers en omwonenden.