Certificering

Groenservice Noord beschikt over het ISO 9001:2015 en VCA** certificaat. Tevens zijn wij in het bezit van drie BRL certificaten die vallen onder Groenkeur.

ISO 9001:2015; hierbij gaat het om de interne bedrijfsprocessen, methodieken, bepalingen en klanttevredenheid, sinds 1999 is dit certificaat in ons bezit.

Bij VCA** staat de veiligheid centraal. De afkorting staat voor: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA omvat een groot aantal handvaten om veilig, op een gezonde en milieuvriendelijke manier te kunnen werken. Sinds 2002 is dit certificaat in ons bezit.

BRL Groenvoorzieningen en BRL Boomverzorging; hierbij gaat het om ISO en VCA** in een 'groen jasje', sinds 2005 is dit certificaat in ons bezit. Sinds 2011 is ook het certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening in ons bezit.

Deze certificeringen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen onze missie om klantgericht te werken en prioriteit te geven aan veilig werken.

Klik op de onderstaande link om het certificaat te bekijken:
Certificaat ISO 9001:2015

Certificaat VCA**

Certificaat BRL Boomverzorging

Certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening

Certificaat BRL Groenvoorzieningen

Certificaat Erkend Leerbedrijf Aequor

Certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Certificaat C02-bewust Niveau 5