Aanbestedingsmethodieken

Groenservice Noord speelt actief in op de kansen die geboden worden door nieuwe aanbestedingsmethodieken zoals Best Value Procurement (BVP) en Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Onze specialisten vanuit de verschillende afdelingen werken samen in flexibele teams met een nadrukkelijke winning mood, waarbij doelmatig wordt ingespeeld op de wisselende situaties en opdrachtgevers. Het intensieve en enerverende leerproces om effectief in te spelen op dergelijke aanbestedingsmethodieken, draagt er toe bij dat Groenservice Noord met enige regelmaat glansrijk wordt uitgeselecteerd.