Wegbeplanting en landschappelijk groen

Groenaanleg op recreatieterreinen en bungalowparken, bosaanplant en groenaanleg langs wegen en waterlopen; Groenservice Noord is thuis op het gebied van natuurbouw. Hierbij beperken we ons niet tot de aanleg van landschappelijke beplantingen. We hebben ook de mensen, de middelen en de ervaring voor de aanleg van rietoevers, walbeschoeiingen en afrasteringen.

Veel provinciale- en gemeentelijke wegen zijn door Groenservice Noord met groen aangekleed. Het resultaat: een grote verscheidenheid aan bomen, bosplantsoen en gemeentelijk plantsoen.
Naast deze wegbeplantingen hebben we de kennis in huis voor het adviseren over en het aanleggen van landschappelijke beplantingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de landschappelijke historie en de waarden van het gebied waar de nieuwe beplantingen worden aangelegd.