Inrichtingsplannen en bestekken

We hebben veel ervaring met het opstellen van terrein(her)inrichtingsplannen. Van compact tot en met omvangrijk. Bij grootschalige projecten maken we bestekken voor onder andere de (her)inrichting van woonwijken, gemeentelijke uitbreidingsplannen, landschappelijke beplantingen langs gemeentelijke- en provinciale wegen, recreatieterreinen en bedrijventerreinen. Bij kleinschaliger projecten kunt u onder meer denken aan beplantingsplannen en het begeleiden van subsidieaanvragen voor erfbeplantingen.

Wanneer het creëren van extra verbinding tussen buurt- en wijkbewoners (volwassen én kinderen) een specifieke doelstelling is, dan werken wij vaak samen met de organisatie BuitenRuimte voor Contact (BRvC). Kijk voor meer informatie op: http://www.buitenruimtevoorcontact.nl/.

De onderstaande film gaat over "Moestuin Wijsgerenbuurt" die door BRvC in samenwerking met woningcorporatie Ymere gerealiseerd is in Amsterdam (Geuzenveld - Slotermeer).