Ecologische inrichting en beheer

Een specialisme van Groenservice Noord: het beheren van kruidenrijke vegetaties door extensief maaien. Dit is een belangrijk onderdeel van het ecologisch beheer. Het doel hiervan is het gebied te verschralen. Arme grond herbergt een grote verscheidenheid aan flora. Rijke grond juist een kleine verscheidenheid. Bij extensief maaien wordt de kruidenvegetatie twee maal per jaar gemaaid en vervolgens afgevoerd. Dit om verrijking van de grond te voorkomen.