Bomenwacht

Bij projecten waarbij in de omgeving van bomen gewerkt wordt is de kans op beschadiging van bomen of hun groeiplaats groot. Wij zien erop toe dat het welzijn van de bomen geborgd is door de aanwezigheid van een bomenwacht. Een bomenwacht zorgt ervoor dat wortels op een verantwoorde manier verwijderd worden. Door deze dienstverlening beperken wij de schade aan bijvoorbeeld het wortelstelsel, zodat de bomen duurzaam behouden kunnen blijven en extra onkosten vermeden worden.

Bomenwacht

Bomenwacht