Bestrijding eikenprocessierups

De eikenprocessierups rukt op naar het Noorden! In het zuiden van Nederland is deze rups al jaren een bekende verschijning en zorgt daar voor veel overlast. Een volgroeide eikenprocessierups draagt honderdduizenden brandharen met zich mee. Als de eikenprocessierups zich bedreigd voelt schiet hij deze brandharen af. De haren kunnen dan makkelijk de huid, ogen en luchtwegen binnendringen. De brandharen scheiden stoffen af die verschillende symptomen kunnen veroorzaken, zoals; huiduitslag, zwelling, rode ogen, hevige jeuk, enzovoort. Deze klachten kunnen wel tot 2 weken na een incident aanhouden. Sommige mensen zijn minder gevoelig, maar zonder behandeling kunnen de haren het oog binnen dringen en zelfs blindheid veroorzaken!

De Oplossing
De Parasite HIT® is een machine voor het verwijderen van de eikenprocessierups waarbij er geen irriterend restmateriaal achter blijft. De machine is inzetbaar voor het kleine en grotere werk waarbij geen risico's voor de volksgezondheid optreden. Het restmateriaal, inclusief de schadelijke brandharen, wordt verbrand en met een factor 70 verkleind en is geen chemisch afval.

Uw Partner in de Strijd
De eikenprocessierups is een gevaar voor de samenleving. Vanuit het oogpunt van de zorgplicht, dient een boom ‘veilig' te zijn. Voor boombeheerders is deze rups dus een grootschalig probleem. Pius Floris Boomverzorging heeft jarenlange ervaring met de beheersing en bestrijding van deze plaag. Bovendien beschikken wij over de bovengenoemde middelen om dit probleem effectief te lijf te gaan. Pius Floris is dus dé juiste partner in de strijd tegen de eikenprocessierups!

Eikenprocessierups

Eikenprocessierups